Display #
Title Author Hits
Acid-base rovnováha lidské krve admin 141
Akutní střevní obstrukce admin 152
Akutní trombóza hemoroid žíly admin 208
Akutní zánět žaludku - Známky, příznaky a příčiny admin 147
Antrální gastritida admin 932
Atrofie žaludeční sliznice admin 753
Barrettův syndrom při teplotě zpětného toku hastroэzofahealnom admin 184
Bend příznaky žlučníku, léčba admin 157
Biopsie žaludku admin 338
Boj proti pálení žáhy doma admin 140
Břišní křeče u dospělých admin 159
Cholecystitida Attack - Příznaky admin 131
Cholesterosis žlučník admin 111
Chronická pankreatitida admin 115
Chronická pankreatitida - Příznaky a známky admin 107
Chronická pankreatitida u lidí admin 141
Chronická zácpa admin 119
Chronická zácpa a příčiny admin 114
Chronická zácpa komplikovat život admin 121
Chronické onemocnění enteritida u lidí admin 148
Cirhóza jater - příznaky a symptomy admin 112
Cirhóza závažné onemocnění jater admin 112
Čistící klystýr admin 213
Crohnova nemoc - Symptomy admin 113
Diagnostika akutní a chronické cholecystitis admin 145
Diagnostika maligních žaludečních vředů admin 142
Dysbacteriosis tenkého a tlustého střeva admin 147
Dysbiózou admin 129
Dysfágie - Příznaky admin 400
Dysfagie obtížné polykání u lidí admin 239
Endoskopické studie tlustého střeva admin 119
Endoskopie střevo admin 131
Enteritida - Příznaky admin 466
Enterobiasis - léčba admin 149
Erytematózní gastropatie admin 664
Esofagitida - Příznaky admin 270
Gastritida příznaky a znaky admin 211
Gastritida s vysokou kyselostí - Příznaky admin 186
Gastro symptomy, léčba, klasifikace Chronická gastroduodenitis admin 214
Gastroenteritida - Příznaky admin 146
Hemoroid onemocnění u mladých matek admin 126
Hemoroid podvázání admin 153
Hemoroidy - Léčba admin 196
Hemorrhagický šok admin 210
Heterogenní struktura jater admin 406
Hlen ve stolici admin 146
Hořkost v ústech po jídle admin 137
Hořkost v ústech příčiny a léčba vzhledu hořké chuti v ústech admin 6586
Intoxikace - Léčba admin 131
Intoxikace - Příznaky admin 130
Jaterní biopsie admin 142
Jaterní kolika admin 817
Jaterní příznaky onemocnění admin 323
Jaterní selhání - Příznaky admin 213
Jaterní testy admin 152
Jednoduchých tipů, aby se zabránilo zácpě admin 118
Kalkulózní cholecystitida admin 226
Kyselina acidobazickou rovnováhu v těle admin 118
Léčba DZHVP admin 121
Léky, které pomáhají žaludku admin 139
Malabsorpční syndrom admin 158
Motolice admin 144
Nachlazení gastritida admin 156
Nachlazení hlíza admin 127
Nadýmání - Příčiny a symptomy admin 114
Nadýmání - Příznaky admin 121
Nekróza slinivky admin 221
Nemoci konečníku, hemoroidy, příznaky a léčba admin 140
Nemoci slinivky břišní - příčiny admin 122
Obezita slinivky břišní admin 157
Obnova jater lidové léky admin 163
Obvinění z žluči v žaludku - symptomy admin 205
Odstranění hemoroidů admin 129
Odstranění žlučník - laparoskopie admin 153
Odstranění žlučníku následků admin 162
Odstraňte kameny z žlučníku admin 214
Onemocnění jater Budd-Chiari syndrom admin 147
Onemocnění žlučníku - příznaky admin 107
Operace za účelem odstranění hemoroidy admin 123
Plynatost nebo zvýšená tvorba plynu ve střevě admin 191
Počítačová tomografie břicho admin 132
Podmínky zlepšují trávení admin 130
Polypy konečníku admin 355
Polypy tenkého střeva u lidí admin 143
Polypy tlustého střeva - příčiny a displej admin 131
Porušení gastrointestinálního traktu admin 126
Povrchní gastritida admin 128
Příčina smrti v jaterní cirhózy admin 165
Příčinou jícnu divertiklů admin 132
Příčiny a příznaky chronické pankreatitidy admin 131
Příčiny ascites u lidí admin 156
Příčiny dysbiózou u lidí admin 124
Příčiny jaterní cirhózy admin 129
Příčiny nadýmání u lidí admin 125
Příčiny tuku v játrech admin 116
Příčiny tuku v játrech a příznaky admin 122
Příčiny zácpy admin 122
Příčiny zácpy u lidí admin 125
Příčiny zácpy v lidském střevě admin 124
Příčiny zánětlivého onemocnění pankreatitidy admin 115
Primární biliární cirhóza admin 223
Principy ošetřujícího žlučníku admin 120
Příprava na fibrogastroduodenoscopy žaludek admin 145
Příznaky akutní pankreatitidy admin 119
Příznaky rakoviny slinivky břišní admin 133
Prostředky bolesti v krku při polykání admin 114
Průjem - příčiny admin 127
Průjem - Příznaky admin 126
Refluxní ezofagitida - Příznaky admin 135
Rozměry pankreatu u dospělých admin 201
Rozptýlené parenchymových změny slinivky břišní admin 386
Rozptýlené změny slinivky břišní admin 206
Sigmoidoscopy střevo admin 134
Skloňování žlučníku admin 134
Stagnace žluči - Příznaky admin 342
Stenosis pyloric žaludek admin 138
Střeva a lidské zdraví admin 113
Střevní obstrukce - Příznaky admin 313
Střevní onemocnění - příznaky admin 125
Syndrom dráždivého tračníku - Příznaky admin 195
Toto onemocnění je akutní zánět slepého střeva u lidí admin 218
Tradiční metody pomáhají průjmem admin 105
Tradiční recepty žlučových dyskineze admin 122
Trombóza střevo admin 127
Tuber dvanáctníku admin 125
Typy a fáze hemoroidů admin 153
Typy a způsobuje chronický zánět žaludku svůj vzhled admin 114
Ulcerózní kolitida - Příznaky admin 156
Úloha tlustého střeva v těle admin 132
Ultrazvuk střevo admin 106
Útoky pálení žáhy a pálení admin 126
Vnitřní hemoroidy - příznaky admin 117
Vřed-nekrotické kolitida příznaky způsobuje komplikace admin 158
Vysvětlení játra ultrazvuk admin 148
Vzhled cirhóza admin 131
X-ray žaludku admin 121
Zácpa - její příčiny a léčba admin 119
Zácpa a nepravidelný metabolismus admin 129
Zácpa u dospělého admin 370
Žaludeční krvácení - Příznaky admin 117
Žaludku po prázdninových svátky a potravin admin 104
Zánět slinivky břišní - léčba admin 140
Zánět slinivky břišní - příznaky admin 692
Zánět slinivky břišní akutní pankreatitida admin 124
Zánět žlučovodů příčiny a symptomy admin 148
Zánětlivá onemocnění slinivky břišní admin 126
Zánětlivé procesy žlučových cest admin 132
Zdravé mikroflóry v lidském těle admin 120
Zdravý žaludek bez starostí a problémů admin 201
Zhoršení gastritida - Příznaky admin 147
Zhoršení žaludečních vředů u člověka admin 116
Způsoby, jak bojovat s problémem nadýmání admin 103
Ztučnění jater - Příznaky a známky admin 125
Zvýšená kyselost žaludku - příznaky admin 309