Display #
Title Author Hits
Acid-base rovnováha lidské krve admin 155
Akutní střevní obstrukce admin 167
Akutní trombóza hemoroid žíly admin 223
Akutní zánět žaludku - Známky, příznaky a příčiny admin 160
Antrální gastritida admin 962
Atrofie žaludeční sliznice admin 776
Barrettův syndrom při teplotě zpětného toku hastroэzofahealnom admin 197
Bend příznaky žlučníku, léčba admin 172
Biopsie žaludku admin 355
Boj proti pálení žáhy doma admin 154
Břišní křeče u dospělých admin 172
Cholecystitida Attack - Příznaky admin 144
Cholesterosis žlučník admin 125
Chronická pankreatitida admin 129
Chronická pankreatitida - Příznaky a známky admin 121
Chronická pankreatitida u lidí admin 155
Chronická zácpa admin 134
Chronická zácpa a příčiny admin 128
Chronická zácpa komplikovat život admin 135
Chronické onemocnění enteritida u lidí admin 161
Cirhóza jater - příznaky a symptomy admin 126
Cirhóza závažné onemocnění jater admin 124
Čistící klystýr admin 228
Crohnova nemoc - Symptomy admin 129
Diagnostika akutní a chronické cholecystitis admin 156
Diagnostika maligních žaludečních vředů admin 152
Dysbacteriosis tenkého a tlustého střeva admin 158
Dysbiózou admin 140
Dysfágie - Příznaky admin 439
Dysfagie obtížné polykání u lidí admin 253
Endoskopické studie tlustého střeva admin 131
Endoskopie střevo admin 145
Enteritida - Příznaky admin 488
Enterobiasis - léčba admin 161
Erytematózní gastropatie admin 696
Esofagitida - Příznaky admin 298
Gastritida příznaky a znaky admin 235
Gastritida s vysokou kyselostí - Příznaky admin 206
Gastro symptomy, léčba, klasifikace Chronická gastroduodenitis admin 238
Gastroenteritida - Příznaky admin 159
Hemoroid onemocnění u mladých matek admin 139
Hemoroid podvázání admin 166
Hemoroidy - Léčba admin 212
Hemorrhagický šok admin 222
Heterogenní struktura jater admin 440
Hlen ve stolici admin 158
Hořkost v ústech po jídle admin 148
Hořkost v ústech příčiny a léčba vzhledu hořké chuti v ústech admin 6776
Intoxikace - Léčba admin 143
Intoxikace - Příznaky admin 142
Jaterní biopsie admin 153
Jaterní kolika admin 856
Jaterní příznaky onemocnění admin 340
Jaterní selhání - Příznaky admin 236
Jaterní testy admin 165
Jednoduchých tipů, aby se zabránilo zácpě admin 129
Kalkulózní cholecystitida admin 241
Kyselina acidobazickou rovnováhu v těle admin 129
Léčba DZHVP admin 132
Léky, které pomáhají žaludku admin 149
Malabsorpční syndrom admin 170
Motolice admin 157
Nachlazení gastritida admin 170
Nachlazení hlíza admin 141
Nadýmání - Příčiny a symptomy admin 128
Nadýmání - Příznaky admin 132
Nekróza slinivky admin 234
Nemoci konečníku, hemoroidy, příznaky a léčba admin 152
Nemoci slinivky břišní - příčiny admin 138
Obezita slinivky břišní admin 171
Obnova jater lidové léky admin 175
Obvinění z žluči v žaludku - symptomy admin 217
Odstranění hemoroidů admin 144
Odstranění žlučník - laparoskopie admin 165
Odstranění žlučníku následků admin 175
Odstraňte kameny z žlučníku admin 238
Onemocnění jater Budd-Chiari syndrom admin 159
Onemocnění žlučníku - příznaky admin 120
Operace za účelem odstranění hemoroidy admin 134
Plynatost nebo zvýšená tvorba plynu ve střevě admin 203
Počítačová tomografie břicho admin 144
Podmínky zlepšují trávení admin 142
Polypy konečníku admin 377
Polypy tenkého střeva u lidí admin 156
Polypy tlustého střeva - příčiny a displej admin 140
Porušení gastrointestinálního traktu admin 137
Povrchní gastritida admin 140
Příčina smrti v jaterní cirhózy admin 178
Příčinou jícnu divertiklů admin 145
Příčiny a příznaky chronické pankreatitidy admin 143
Příčiny ascites u lidí admin 166
Příčiny dysbiózou u lidí admin 135
Příčiny jaterní cirhózy admin 142
Příčiny nadýmání u lidí admin 139
Příčiny tuku v játrech admin 129
Příčiny tuku v játrech a příznaky admin 133
Příčiny zácpy admin 133
Příčiny zácpy u lidí admin 139
Příčiny zácpy v lidském střevě admin 137
Příčiny zánětlivého onemocnění pankreatitidy admin 126
Primární biliární cirhóza admin 234
Principy ošetřujícího žlučníku admin 132
Příprava na fibrogastroduodenoscopy žaludek admin 157
Příznaky akutní pankreatitidy admin 132
Příznaky rakoviny slinivky břišní admin 142
Prostředky bolesti v krku při polykání admin 127
Průjem - příčiny admin 139
Průjem - Příznaky admin 139
Refluxní ezofagitida - Příznaky admin 146
Rozměry pankreatu u dospělých admin 216
Rozptýlené parenchymových změny slinivky břišní admin 424
Rozptýlené změny slinivky břišní admin 218
Sigmoidoscopy střevo admin 148
Skloňování žlučníku admin 146
Stagnace žluči - Příznaky admin 378
Stenosis pyloric žaludek admin 152
Střeva a lidské zdraví admin 128
Střevní obstrukce - Příznaky admin 327
Střevní onemocnění - příznaky admin 136
Syndrom dráždivého tračníku - Příznaky admin 209
Toto onemocnění je akutní zánět slepého střeva u lidí admin 240
Tradiční metody pomáhají průjmem admin 117
Tradiční recepty žlučových dyskineze admin 135
Trombóza střevo admin 139
Tuber dvanáctníku admin 136
Typy a fáze hemoroidů admin 166
Typy a způsobuje chronický zánět žaludku svůj vzhled admin 127
Ulcerózní kolitida - Příznaky admin 168
Úloha tlustého střeva v těle admin 145
Ultrazvuk střevo admin 118
Útoky pálení žáhy a pálení admin 138
Vnitřní hemoroidy - příznaky admin 128
Vřed-nekrotické kolitida příznaky způsobuje komplikace admin 170
Vysvětlení játra ultrazvuk admin 160
Vzhled cirhóza admin 144
X-ray žaludku admin 132
Zácpa - její příčiny a léčba admin 130
Zácpa a nepravidelný metabolismus admin 140
Zácpa u dospělého admin 386
Žaludeční krvácení - Příznaky admin 129
Žaludku po prázdninových svátky a potravin admin 115
Zánět slinivky břišní - léčba admin 152
Zánět slinivky břišní - příznaky admin 714
Zánět slinivky břišní akutní pankreatitida admin 137
Zánět žlučovodů příčiny a symptomy admin 161
Zánětlivá onemocnění slinivky břišní admin 138
Zánětlivé procesy žlučových cest admin 145
Zdravé mikroflóry v lidském těle admin 132
Zdravý žaludek bez starostí a problémů admin 214
Zhoršení gastritida - Příznaky admin 159
Zhoršení žaludečních vředů u člověka admin 128
Způsoby, jak bojovat s problémem nadýmání admin 115
Ztučnění jater - Příznaky a známky admin 137
Zvýšená kyselost žaludku - příznaky admin 323