Display #
Title Author Hits
Acid-base rovnováha lidské krve admin 132
Akutní střevní obstrukce admin 139
Akutní trombóza hemoroid žíly admin 194
Akutní zánět žaludku - Známky, příznaky a příčiny admin 137
Antrální gastritida admin 897
Atrofie žaludeční sliznice admin 725
Barrettův syndrom při teplotě zpětného toku hastroэzofahealnom admin 168
Bend příznaky žlučníku, léčba admin 142
Biopsie žaludku admin 323
Boj proti pálení žáhy doma admin 130
Břišní křeče u dospělých admin 149
Cholecystitida Attack - Příznaky admin 120
Cholesterosis žlučník admin 102
Chronická pankreatitida admin 105
Chronická pankreatitida - Příznaky a známky admin 100
Chronická pankreatitida u lidí admin 130
Chronická zácpa admin 111
Chronická zácpa a příčiny admin 106
Chronická zácpa komplikovat život admin 109
Chronické onemocnění enteritida u lidí admin 139
Cirhóza jater - příznaky a symptomy admin 103
Cirhóza závažné onemocnění jater admin 104
Čistící klystýr admin 202
Crohnova nemoc - Symptomy admin 106
Diagnostika akutní a chronické cholecystitis admin 136
Diagnostika maligních žaludečních vředů admin 132
Dysbacteriosis tenkého a tlustého střeva admin 138
Dysbiózou admin 122
Dysfágie - Příznaky admin 368
Dysfagie obtížné polykání u lidí admin 223
Endoskopické studie tlustého střeva admin 109
Endoskopie střevo admin 120
Enteritida - Příznaky admin 448
Enterobiasis - léčba admin 139
Erytematózní gastropatie admin 625
Esofagitida - Příznaky admin 247
Gastritida příznaky a znaky admin 190
Gastritida s vysokou kyselostí - Příznaky admin 174
Gastro symptomy, léčba, klasifikace Chronická gastroduodenitis admin 193
Gastroenteritida - Příznaky admin 137
Hemoroid onemocnění u mladých matek admin 118
Hemoroid podvázání admin 143
Hemoroidy - Léčba admin 184
Hemorrhagický šok admin 200
Heterogenní struktura jater admin 375
Hlen ve stolici admin 136
Hořkost v ústech po jídle admin 128
Hořkost v ústech příčiny a léčba vzhledu hořké chuti v ústech admin 6269
Intoxikace - Léčba admin 124
Intoxikace - Příznaky admin 122
Jaterní biopsie admin 132
Jaterní kolika admin 798
Jaterní příznaky onemocnění admin 302
Jaterní selhání - Příznaky admin 198
Jaterní testy admin 143
Jednoduchých tipů, aby se zabránilo zácpě admin 112
Kalkulózní cholecystitida admin 199
Kyselina acidobazickou rovnováhu v těle admin 110
Léčba DZHVP admin 111
Léky, které pomáhají žaludku admin 127
Malabsorpční syndrom admin 148
Motolice admin 133
Nachlazení gastritida admin 140
Nachlazení hlíza admin 120
Nadýmání - Příčiny a symptomy admin 106
Nadýmání - Příznaky admin 110
Nekróza slinivky admin 208
Nemoci konečníku, hemoroidy, příznaky a léčba admin 132
Nemoci slinivky břišní - příčiny admin 114
Obezita slinivky břišní admin 146
Obnova jater lidové léky admin 155
Obvinění z žluči v žaludku - symptomy admin 194
Odstranění hemoroidů admin 122
Odstranění žlučník - laparoskopie admin 143
Odstranění žlučníku následků admin 149
Odstraňte kameny z žlučníku admin 196
Onemocnění jater Budd-Chiari syndrom admin 135
Onemocnění žlučníku - příznaky admin 99
Operace za účelem odstranění hemoroidy admin 113
Plynatost nebo zvýšená tvorba plynu ve střevě admin 181
Počítačová tomografie břicho admin 117
Podmínky zlepšují trávení admin 121
Polypy konečníku admin 335
Polypy tenkého střeva u lidí admin 134
Polypy tlustého střeva - příčiny a displej admin 118
Porušení gastrointestinálního traktu admin 118
Povrchní gastritida admin 118
Příčina smrti v jaterní cirhózy admin 156
Příčinou jícnu divertiklů admin 126
Příčiny a příznaky chronické pankreatitidy admin 123
Příčiny ascites u lidí admin 144
Příčiny dysbiózou u lidí admin 116
Příčiny jaterní cirhózy admin 118
Příčiny nadýmání u lidí admin 115
Příčiny tuku v játrech admin 108
Příčiny tuku v játrech a příznaky admin 115
Příčiny zácpy admin 112
Příčiny zácpy u lidí admin 117
Příčiny zácpy v lidském střevě admin 114
Příčiny zánětlivého onemocnění pankreatitidy admin 106
Primární biliární cirhóza admin 214
Principy ošetřujícího žlučníku admin 111
Příprava na fibrogastroduodenoscopy žaludek admin 135
Příznaky akutní pankreatitidy admin 111
Příznaky rakoviny slinivky břišní admin 124
Prostředky bolesti v krku při polykání admin 104
Průjem - příčiny admin 120
Průjem - Příznaky admin 116
Refluxní ezofagitida - Příznaky admin 125
Rozměry pankreatu u dospělých admin 188
Rozptýlené parenchymových změny slinivky břišní admin 362
Rozptýlené změny slinivky břišní admin 193
Sigmoidoscopy střevo admin 125
Skloňování žlučníku admin 120
Stagnace žluči - Příznaky admin 304
Stenosis pyloric žaludek admin 129
Střeva a lidské zdraví admin 104
Střevní obstrukce - Příznaky admin 302
Střevní onemocnění - příznaky admin 115
Syndrom dráždivého tračníku - Příznaky admin 186
Toto onemocnění je akutní zánět slepého střeva u lidí admin 202
Tradiční metody pomáhají průjmem admin 98
Tradiční recepty žlučových dyskineze admin 113
Trombóza střevo admin 118
Tuber dvanáctníku admin 118
Typy a fáze hemoroidů admin 146
Typy a způsobuje chronický zánět žaludku svůj vzhled admin 107
Ulcerózní kolitida - Příznaky admin 146
Úloha tlustého střeva v těle admin 118
Ultrazvuk střevo admin 97
Útoky pálení žáhy a pálení admin 119
Vnitřní hemoroidy - příznaky admin 110
Vřed-nekrotické kolitida příznaky způsobuje komplikace admin 147
Vysvětlení játra ultrazvuk admin 138
Vzhled cirhóza admin 119
X-ray žaludku admin 111
Zácpa - její příčiny a léčba admin 110
Zácpa a nepravidelný metabolismus admin 119
Zácpa u dospělého admin 351
Žaludeční krvácení - Příznaky admin 107
Žaludku po prázdninových svátky a potravin admin 98
Zánět slinivky břišní - léčba admin 129
Zánět slinivky břišní - příznaky admin 670
Zánět slinivky břišní akutní pankreatitida admin 117
Zánět žlučovodů příčiny a symptomy admin 137
Zánětlivá onemocnění slinivky břišní admin 117
Zánětlivé procesy žlučových cest admin 119
Zdravé mikroflóry v lidském těle admin 109
Zdravý žaludek bez starostí a problémů admin 191
Zhoršení gastritida - Příznaky admin 137
Zhoršení žaludečních vředů u člověka admin 106
Způsoby, jak bojovat s problémem nadýmání admin 95
Ztučnění jater - Příznaky a známky admin 117
Zvýšená kyselost žaludku - příznaky admin 299